W koszyku: 0 SZT Wartość: 0.00 PLN

lub

Regulamin sklepu internetowego Inkhouse.pl

Regulamin sklepu internetowego Inkhouse.pl

Sklep InkHouse.pl obsługiwany przez ALFA Systemy Komputerowe Piotr Bereza i Grzegorz Sobek sp. j. ul. Danielewicza 17, 37-100 Łańcut, posługującą się NIP: 8150004185, REGON: 69022119800000, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000086713, przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy KRS przy ul. Gen. Kustronia 4, w Rzeszowie.

§1

Warunki dokonywania zakupów

InkHouse.pl prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://inkhouse.pl. Do realizacji zamówień w InkHouse.pl konieczny jest komputer z przeglądarką internetową i dostępem do Internetu.

§2
Oferta i realizacja zakupów

 • W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (pragon, lub na życzenie klienta faktura).
 • Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.
 • Wszystkie ceny podawane w sklepie InkHouse.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 • Nasze towary dostarczamy wyłącznie do Polski

§3
Reklamacje, zwroty i gwarancje

 • W razie wystąpienia wady zamówionego towaru, Zamawiający ma prawo:
 • do wymiany towaru na nowy, pozbawiony wad
 • odstąpienia od umowy za zwrotem ceny sprzedaży
 • naprawy towaru
 • złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny
  - zgodnie z właściwymi przepisami regulującymi uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 • Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, liczonym od dnia otrzymania zamówionego towaru przez konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: e-mail sklep@inkhouse.pl. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie po otrzymaniu reklamowanych produktów Sprzedawcę, nie później niż w terminie 14 dni. Po jej rozpatrzeniu Zamawiający zostaje poinformowany o decyzji odnośnie do przyjęcia lub odmowy reklamacji wraz z podaniem przyczyny odmowy.

§4
Postanowienia końcowe

 • InkHouse.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia PE i Rady o ochronie danych osobowych (RODO) obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r.
 • Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji.
 • Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 • Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: sklep@inkhouse.pl.
 • Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane Sprzedającemu. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub firmy PayU.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • Kupujący ma prawo do pozasądowego rozwiązania sporu wynikłego z zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej, korzystając z platformy ODR dostępnej pod linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.showHYPERLINK "https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL"&HYPERLINK "https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL"lng=PL . Skorzystanie z drogi pozasądowego rozwiązywania sporów nie wyłącza prawa do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.