W koszyku: 0 SZT Wartość: 0.00 PLN

lub

Polityka Prywatności

§ 1

Postanowienia ogólne

 • Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.
 • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest ALFA Systemy Komputerowe - Piotr BEREZA i Grzegorz SOBEK Sp. J., z siedzibą przy ul. Danielewicza 17, 37-100 Łańcut, posługującą się  NIP: 815 00 04 185.
 • Możesz skontaktować się z administratorem danych osobowych listownie, kierując przesyłkę pocztową na adres siedziby, albo e-mailem, wysyłając wiadomość na adres: sklep@inkhouse.pl .
 • Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 • Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

§ 2

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

 • Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań  podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym.
 • Dane osobowe są ujawniane tylko tym podmiotom, które faktycznie uczestniczą w procesie realizacji zamówienia, a zatem sprzedawcy lub jego upoważnionemu pracownikowi i przewoźnikowi doręczającemu przesyłkę, wybranemu przez Klienta.
 • Dane osobowe Usługobiorców i Klientów są przetwarzane w celu:
 • zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).
 • realizacji działań w zakresie marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora.
 • wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży.
 • Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego są przekazywane do podmiotów trzecich takich jak:
 • przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora, wybrany przez Klienta w procesie realizacji zamówienia.
 • podmiot obsługujący płatności elektroniczne i karty płatnicze, wybrany przez Klienta w ramach dostępnych sposobów płatności w Sklepie Internetowym.
 • podmiot obsługujący system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym, przy czym otrzymuje on tylko dane osobowe osób, które wyraziły zgodę na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży.
 • Zbiór danych osobowych obejmuje następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego:
 • imię i nazwisko
 • adres poczty elektronicznej
 • numer telefonu 
 • adres dostawy (ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, państwo)
 • adres zamieszkania bądź prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres dostawy.
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą również NIP i nazwa firmy.

§ 3

Cookies i dane eksploatacyjne

 • Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona - w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy).
 • Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania znajdziesz tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 • Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
 • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
 • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
 • Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Klient i Usługobiorca, którzy nie wyrażają zgody na przetwarzanie plików Cookies mogą częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies.
 • Wyłączenie możliwości zapisywania plików Cookies może spowodować utrudnienia w składaniu zamówień, ponieważ produkty w koszyku nie będą zapamiętywane.
 • Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy - zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
 • Jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie plików Cookies w celach innych niż wykonanie Umowy Sprzedaży odpowiednio zmień ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 • Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 • w przeglądarce Chrome
 • w przeglądarce Firefox
 • w przęglądarce Internet Explorer
 • w przeglądarce Opera
 • w przeglądarce Safari
  • Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

Więcej informacji znajdziesz również w poradniku

§ 4

Podstawa przetwarzania danych

 • Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, ale niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
 • W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora - zgodnie z motywem 47 RODO za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
 • W przypadku przetwarzania danych w celu wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy lub Klienta.
 • O ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych produktów inkhouse.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez poinformowaniu nas o tym drogą mailową. Zgoda na przetwarzanie danych klienta w celu wyrażenia przez niego opinii może być wycofana w dowolnym momencie drogą mailową.
 • Zakup wiąże się z jednoznaczną zgodą na wysłanie maila z prośbą o ocenę zakupu. Przekażemy Państwa adres e-mail do Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia, Niemcy (www.trustedshops.pl) oraz Ceneo.pl sp. z o.o.aby zostało do Państwa przesłane drogą elektroniczną przypomnienie o możliwości wyrażenia opinii o zakupie dokonanym w naszym sklepie, a także sami skierujemy taką prośbę w imieniu Inkhouse.pl. Po zakupie mogą Państwo odwołać w każdej chwili zgodę na wysyłkę maila poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w zakładce "Kontakt" lub bezpośrednio w formie oświadczenia złożonego wobec Trusted Shops.

 

§ 5

Prawa osoby, której dane są przetwarzane

 

Każdemu, kogo dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

W celu realizacji uprawnień, skontaktuj się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

§ 6

Środki prawne ochrony danych osobowych

 

 • Każda osoba fizyczna prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora jej danych osobowych,  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
 • Użytkownik (Klient, Usługobiorca) może przesłać przekazywane Administratorowi dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby przesłał jego dane do innego administratora. Jednakże Administrator uczyni to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Użytkownikowi tylko co do tych danych, które Administrator przetwarza na podstawie umowy  lub na podstawie jego zgody.
 • Każda osoba fizyczna ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych zgoda może być odwołana w każdym czasie, w drodze wysłania wiadomości elektronicznej na adres e-mail Administratora.
 • W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora (na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu), osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do:
 • wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

§ 7

Postanowienia końcowe

 • Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.
 • Administrator rekomenduje, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
 • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
 • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
 • Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 

Jeżeli postanowienia Polityki Prywatności są dla ciebie niezrozumiałe, skontaktuj się z nami. Więcej informacji znajdziesz również tutaj.